Vào thẳng nội dung

Lựa chọn server software

Bạn có thể sử dụng những server software sau

Paper

Được phát triển bởi PaperMC, Paper là fork của Spigot. Với hiệu năng tốt hơn đi kèm với nhiều chức năng, các lỗ hổng đã được patch. Hiện Paper là phần mềm được sử dụng nhiều #2 trên thế giới

Website Github

Pufferfish

Được phát triển bởi Pufferfish Hosting, Pufferfish là fork của Paper. Có cho mình thêm những tối ưu về mob spawning, đặc biệt Pufferfish tích hợp các patch của Airplane và có nhánh riêng upstream từ Purpur

Github

Purpur

Được phát triển bởi PurpurMC, Purpur thiên về tính năng nhiều hơn là tối ưu. Sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn như Ender Chest 54 slots, ridable mob, sign color. Đồng thời cho phép tùy chỉnh nhiều khía cạnh về gameplay hơn. Purpur có tích hợp Pufferfish nên có hiệu năng cũng rất tốt

Website Github

Pearl

Được phát triển bởi mình, Pearl là fork của Pufferfish. Đi kèm với một số tối ưu nhỏ và các tính năng kế thừa từ Purpur (chỉ các tính năng cần thiết, không quá thừa thãi)

Github

Nên chọn cái nào giờ ?

  • Server ổn định, update thường xuyên: Paper

  • Có thêm nhiều tối ưu hơn: Pufferfish

  • Có nhiều tính năng thú vị hơn: Purpur

  • Vừa muốn có tối ưu, vừa muốn có tính năng của Purpur nhưng không quá thừa thãi: Pearl

Lưu ý

Không nên sử dụng Spigot và CraftBukkit