Vào thẳng nội dung

Spigot

settings

 • log-villager-deaths

  • Mô tả: Log lại thông tin khi dân làng chết
  • Mặc định: true
  • Khuyến nghị: false

world-settings.default

 • mob-spawn-range

  • Mô tả: Khoảng cách tính bằng chunk mà mob sẽ spawn xung quanh người chơi
  • Mặc định: 8
  • Khuyến nghị: 2
 • merge-radius

  • exp
   • Mô tả: Khoảng cách mà EXP sẽ gộp vào nhau
   • Mặc định: 3.0
   • Khuyến nghị: 3.5
  • item
   • Mô tả: Khoảng cách mà item sẽ gộp vào nhau
   • Mặc định: 2.5
   • Khuyến nghị: 4.0