Mob stacker

Mob Stacker hoạt động bằng cách gộp các mob lại với nhau, ví dụ có 12 con bò nhưng được gộp lại thành 1 con bò.

Khi mob liên tục được gộp làm 1, server sẽ liên tiếp spawn thêm mob ra do chưa đạt mob caps được định sẵn

Server không đạt đến mob caps -> server spawn mob liên tục -> tốn tài nguyên

Lưu ý

Mob stacker có thể sử dụng nếu server bạn có quá đông mob hoặc người chơi, tuy nhiên đây không phải giải pháp tối ưu